Možnost řešení spotřebitelského sporu

    V souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si Vás  dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi Vámi a realitní kanceláří MID.ALS s.r.o., který se nepodaří urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení  takového sporu u České obchodní inspekce.

    Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů včetně webového formuláře naleznete zde Umístnit rozklik a vložit tento odklaz https://www.coi.cz/informace-o-adr/