Odpovědnost a právní režim

    Společnost MID.ALS nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací  obsažených na stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a společnost MID.ALS za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Společnost MID.ALS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah stránek bez předchozího upozornění.

    Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem, jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.